Privacyverklaring

Privacyverklaring Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur BV

Versie; 1.02
Publicatiedatum; 04-12-2020

Uw privacy is voor Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur BV van groot belang.
Wij houden ons daarom ook aan de geldende privacywet.

Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website http://www.wijngaardensteigerbouw.nl/ allemaal doen met de informatie die we genereren via ons contactformulier.

Als u vragen hebt of als u wilt weten wat we precies van uw informatie bijhouden en bewaren, neem dan contact op met Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur BV

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van eventuele opdrachtgevers en leveranciers geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn; Bijvoorbeeld als politie of justitie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres​

We verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Al uw informatie wordt beschermd en verwerkt in een gegevensbox

Cookies en Traceringspreventie

Onze website maakt op dit moment geen gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.

Met Cookies kunnen we ook zien dat u ons weer heeft bezocht.

Websites kunnen ook zogenoemde Trackers gebruiken om informatie te verzamelen over de manier waarop u hun sites gebruikt.

Deze informatie wordt mogelijk gebruikt om sites te verbeteren en u inhoud, zoals aangepaste advertenties, te tonen.

Sommige Trackers verzamelen en verzenden uw gegevens echter naar sites die u niet hebt bezocht.

Onze website blokkeert schadelijke Trackers waardoor de site naar behoren werkt

Foto’s

Het kan voorkomen dat u op één van onze beelddragers naar voren komt terwijl we u daar niet specifiek om uw toestemming voor hebben gevraagd.

Wanneer u hier bezwaar tegen heft, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken.
Wij zullen in dat geval passende maatregelen nemen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, passen wij natuurlijk ook de privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie voor onze contactgegevens het laatste kopje in deze Privacyverklaring.

U heeft ten opzichte van de inzage van persoonsgegevens de volgende rechten:

U kunt: Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

Fouten in uw persoonsgegevens door ons laten corrigeren;

Verouderde persoonsgegevens door ons laten bijwerken of verwijderen;

De toestemming van het delen van uw gegevens altijd intrekken en dit zullen we ten alle tijden vastleggen.

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wanneer u besluit bezwaar te maken, let u er dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan of als u vindt dat wij u niet op een correcte manier helpen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur BV

Elingsloane 20

9251 MN Burgum

info@wijngaardensteigerbouw.nl

0511-745001

Disclaimer;

Deze website bevat mogelijk eigendoms vermeldingen en auteursrecht gegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd.

De informatie op deze website kan onverhoopt onjuistheden en typfouten bevatten. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Wij van Wijngaarden Steigerbouw en Verhuur BV kunnen tevens ten alle tijden zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in onze producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie.

We zullen ons inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden maar we kunnen niks ter inzake van de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie garanderen.

We zijn tevens in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of problemen aan uw systeem, die het resultaat zijn van uw toegang tot of uw onvermogen tot toegang tot deze website.